Coaching,  Lélekemelő olvasnivaló

A szultán és az álomfejtők

Egy szultán azt álmodta, hogy minden foga kihullott. Mihelyt felébredt, megkérdezett egy álomfejtőt, hogy mit jelent az álom.
– Ó, mily szerencsétlenség ez, uram! – kiáltott fel az álomfejtő. – Minden kihullott fogad egy hozzátartozód elvesztését jelenti.
– Micsoda, te pimasz fráter! – kiáltott dühösen a szultán. – Pusztulj innen! – és kiadta a parancsot, hogy ötven botütést mérjenek rá.
Egy másik álomfejtőt hívatott, aki amint meghallgatta a szultán álmát, így kiáltott fel:
– Micsoda szerencse, a mi urunk valamennyi hozzátartozóját túl fogja élni!
Erre felderült a szultán arca, és így szólt:
– Köszönöm neked barátom. Menj tüstént a kincstárnokommal, ötven arany üti a markodat!
Menet közben azt mondja neki a kincstárnok:
– De hiszen te is úgy értelmezted a szultán álmát, mint az első álomfejtő! Az ravasz mosollyal válaszolt:
– Jól jegyezd meg: sok mindent el lehet mondani, csak azt kell tudni, hogy HOGYAN.