Lélekemelő olvasnivaló,  Meditáció,  Mindfulness

Buddha tanítása az elvetett magról

Buddha a világ egyik legnagyobb spirituális tanítója volt. Egy módszert hozott a világba, hogy az emberek elérhessék a megvilágosodást. Egy napon egy falu vezetője a következő kérdéssel kereste fel őt:

-Vajon Buddha minden élő teremtmény iránt könyörületes?

Buddha így válaszolt:

-Igen.

A falu vezetője így folytatta a mondókáját:

-Vajon Buddha bizonyos embereknek a teljes tanítást átadja, miközben másoknak nem?

E kérdésre Buddha egy tanmesével válaszolt:

-Hasonlítsuk ezt a helyzetet egy farmeréhez! Tételezzük fel, hogy ennek a földművesnek háromfajta talaja van. Az egyik területén kiváló a talajminőség. Ez a földje termékeny, gazdag termést ígérő. A második minősége közepes, a harmadiké pedig silány, amelyen szinte semmi sem terem meg. Tegyük fel, hogy a farmer vetni akar. Szerinted melyik földjébe fogja elvetni a magokat?

A falu elöljárója azt felelte:

-Először a legjobb földbe fog vetni. Ha maradt magja, azok a közepes minőségű talajba fognak kerülni. Lehet, hogy a hitvány termőképességű talajba is vet, de az is lehet, hogy oda nem, mert inkább az állatoknak adja a maradék magot.

Buddha elmagyarázta:

-Ugyanez a helyzet a spirituális tanítással. Azok a tanítványok, akik szerzetesek akarnak lenni, olyanok az igazság keresésében, mint a kiváló talaj. Az egész tanítást befogadják. A gyakorlatokat és a megvilágosodás felé vezető utat a maga teljességében elsajátítják. A tanítványok Fényért, oltalomért és menedékért jönnek hozzám. A teljes tanítás átadom nekik, mert erre vágynak.

Majd így folytatta a példázatot:

-A világias, a laikus emberek olyanok, mint a közepes minőségű talaj. Ők is tanítványok, de nem kívánják az egész életüket a tanítás mellett elkötelezni, ahogy ezt a szerzetesek teszik. A világias gondolkodású embereknek szintén az egész tanítást átnyújtom. Ők is a Fényért, a támogatásért és a védelemért keresnek meg engem.

Buddha ezután azt mondta:

-Azok az emberek, akik nem kívánják követni a spirituális tanítást, olyanok, mint a rossz föld. Ők az élet más elfoglaltságaiba merülnek bele. Mégis, ezeknek az embereknek is a maga teljességében adom át a tanítást.

Ekkor a falu vezetője meghökkentem azt kérdezte:

-Miért adod tovább a tanításodat olyanoknak, akik nem is figyelnek rád? Nem pazarlás ez?

Buddha erre azt felelte:

-Ha egy napon a tanításnak akár egyetlen mondata megfogja őket, a szívükbe fogadják azt, akkor az hosszú időre boldoggá és áldottá teszi őket.

Így a falu elöljárója megértette, hogy Buddha azért jött, hogy az egész világnak szétossza a tanítását, akár hajlandó azt valaki befogadni, akár nem, mert egy napon majd ők is készen állnak erre.