Lélekemelő olvasnivaló,  Meditáció,  Mindfulness

Keresés

Egy idős néni görnyedt háttal, szuszogva, nyögve matat a kertjében. Egy szvámi halad el a ház előtt, észreveszi a megfáradt öregasszonyt, és odaszól neki:

– Segíthetek, nénike?

– Jaj, Mester, megköszönöm, ha segít – mondja néni -, nagyon fáradt vagyok, régóta kutatok már itt, de csak nem találom, amit keresek.

– Mit keres? – kérdezi a szvámi.

– A varrótűt – válaszolja az öregasszony.

A szvámi belép a kertbe, odamegy a néni mellé, és ő is keresni kezd. Kis idő múlva odafordul az öregasszonyhoz.

– Hol vesztette el azt a tűt, nénike?

– A hálószobában – feleli az öregasszony.

– De hát akkor miért itt keresi? – kérdezi a szvámi.

– Azért Mester, mert bent nagyon sötét van – feleli az öregasszony.

A szvámi rámosolyog a nénire, megsimogatja az arcát, átöleli, és elindul vele a ház felé.

– Jöjjön nénikém, gyújtsunk világot odabenn, és keressük ott. Mert ami bent veszett el, azt kint nem találja meg soha.

(Védikus történet)